ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ
    Οι παραισθησιογόνες ουσίες, είτε με τη μορφή φυτών και μανιταριών, είτε με τη μορφή
εκχυλισμάτων από τα παραπάνω  χρησιμοποιηθήκαν για αιώνες, κυρίως σε θρησκευτικές τελετές. Εξαιτίας  της ιδιότητάς τους να προκαλούν αντιληπτικές διαταραχές, όπως οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις, πιστευόταν ότι έχουν την ικανότητα να «ανοίγουν τις πόρτες» για την έκφραση του ασυνειδήτου.
   Τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην ενσωμάτωσή τους σε θρησκευτικές ή
πνευματιστικές τελετουργίες, οδήγησαν και στη διάδοσή τους ως ψυχοτρόπες ουσίες (ουσίες δηλαδή, που λαμβάνονται με πρόθεση την αλλαγή της διάθεσης του ατόμου). Η μόδα της χρήσης των ουσιών αυτών αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντονα τη δεκαετία του ΄60 και συνδέθηκε με τις μυστικιστικές τάσεις ορισμένων νεανικών κινημάτων της εποχής εκείνης.
   Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι φυσικές (π.χ. μαγικά μανιτάρια)  ή χημικές (π.χ.LSD,
PCP) και  προκαλούν παραισθήσεις, οι οποίες είναι έντονες διαστρεβλώσεις της αντίληψης του ατόμου για την πραγματικότητα. Υπό την επήρεια των ουσιών, το άτομο βλέπει εικόνες, ακούει ήχους και βιώνει αισθήσεις που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Κάποιες απ΄ αυτές προκαλούν  ξαφνικές και έντονες συναισθηματικές εναλλαγές. Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο αυτές οι ουσίες ασκούν την παραισθησιογόνο δράση τους, παραμένει ακόμη ασαφής.
   Το σημαντικό, αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης των παραισθησιογόνων ουσιών -
αντίθετα από τις περισσότερες άλλες ψυχοτρόπες ουσίες- είναι ότι έχουν διαφορετικές επιδράσεις σε διαφορετικά άτομα ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτό κυρίως οφείλεται στις σημαντικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στην ποσότητα και την σύνθεση των ενεργών συστατικών τους, ειδικά σε αυτά που παράγονται από φυτά και μανιτάρια. Εξαιτίας της «απρόβλεπτης» φύσης τους, η χρήση των παραισθησιογόνων ουσιών μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
   Στην Ελλάδα, τα ποσοστά  χρήσης παραισθησιογόνων ουσιών σε εφήβους μαθητές 14-18 ετών,
ενώ παρουσίασαν αύξηση την περίοδο 1984-1998, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική μείωση ( ΕΠΙΨΥ, ESPAD).
  Σημαντικός είναι ο ρόλος της πρόληψης, ως πολιτικής για την αντιμετώπιση της χρήσης
παραισθησιογόνων ουσιών. Πρόληψη της χρήσης παραισθησιογόνων ουσιών δεν σημαίνει απλώς και μόνο ενημέρωση για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγεία του ατόμου . Η ενημέρωση μπορεί να αυξήσει το επίπεδο  γνώσεων, αλλά δεν συνεπάγεται και την τροποποίηση των στάσεων και των συμπεριφορών των ατόμων, που ενδέχεται να τα θέσουν σε κίνδυνο. Για να είναι αποτελεσματικά τα προληπτικά προγράμματα, οφείλουν να συμπληρώνουν την πληροφόρηση με μια εκπαιδευτική διαδικασία που να συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης στάσης, σε σχέση με τις επιλογές που κάνει το άτομο στη ζωή του. Βασικός στόχος της είναι η ενίσχυση των προστατευτικών – απέναντι στη χρήση ουσιών -  παραγόντων, όπως των προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, των ισχυρών δεσμών με την οικογένεια και το σχολείο, αλλά και την αντιστροφή ή την άμβλυνση των παραγόντων κινδύνου, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής και επικοινωνίας, καθώς και υποστηρικτικών δικτύων.

 

    Τα 4 συνηθέστερα είδη παραισθησιογόνων ουσιών είναι:

• LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
• Peyote (μεσκαλίνη)
• Μαγικά μανιτάρια (Psilocybin)
• P.C.P. (Φαινσυκλιδίνη)

 

 
 
 
 

Θέματα για εφήβους & νέους Θέματα για εκπαιδευτικούς Θέματα για γονείς

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες