ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Σήμερα, η πρόληψη της χρήσης ουσιών έχει αναχθεί σε μία ολόκληρη επιστήμη. Στοιχεία που δίνουν μελέτες αξιολόγησης προληπτικών παρεμβάσεων και έχουν στηριχθεί σε επιστημονική μεθοδολογία, δείχνουν ότι η πρόληψη δεν είναι μύθος - μπορεί να γίνει πραγματικότητα. 

Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων πρόληψης, σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, αναφέρεται στη διαδικασία «συστηματικής συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας στοιχείων, σχετικών με την εφαρμογή και τις πιθανές επιδράσεις μιας παρέμβασης».
Δηλαδή, σκοπός της αξιολόγησης είναι να συλλεχθούν στοιχεία, σχετικά με το αν η συγκεκριμένη παρέμβαση που εφαρμόζεται είναι κατάλληλη και αποτελεσματική.

Μέσα από την εμπειρία εφαρμογής των προγραμμάτων, αλλά και μέσα από τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων (γονέων, εκπαιδευτικών και νέων), επιβεβαιώνεται ότι τα προγράμματα του  Κέντρου Πρόληψης Ρεθύμνου συμβάλλουν στην ενίσχυση των παραγόντων που δρουν προστατευτικά ως προς τη χρήση ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι μέσω των παραπάνω προγραμμάτων έχουν επιτευχθεί τα εξής:

• Ενημέρωση όλων των ομάδων- στόχων του πληθυσμού (γονείς, εκπαιδευτικοί, έφηβοι μαθητές, νέοι και άλλοι) ως προς τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις στάσεις και αντιλήψεις που  συνδέονται με τη χρήση τους
• Απόκτηση επίγνωσης του ρόλου που έχουν (ως γονείς, εκπαιδευτικοί, μέλη φορέων και συλλόγων) στην ενίσχυση και  προαγωγή της  πρόληψης
• Ενίσχυση ικανότητας για ανάληψη πρωτοβουλιών σε δραστηριότητες πρόληψης
• Κινητοποίηση ατόμων που εμπλέκονται στη χρήση ουσιών (άτομα, οικογένειες) για αναζήτηση βοήθειας

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου τα προηγούμενα χρόνια...

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 

 

 
 
 
 

Θέματα για εφήβους & νέους Θέματα για εκπαιδευτικούς Θέματα για γονείς

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες